Fizibilite Desteği Programı Sonuçları Açıklandı!

28 Temmuz 2022 Perşembe 16:35
  • Fizibilite Desteği Programı Sonuçları Açıklandı!

Ajansımız tarafından 2022 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 16 Mart 2022 tarihinde Fizibilite Desteği Programı ilan edilmiştir.

Fizibilite Desteği Programı başvuruları bütçe imkanları çerçevesinde 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam etmektedir.


Program kapsamında
16 Mart 2022-05 Temmuz 2022 tarihleri arasında
2 (iki) destek talebi, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde teslim alınmış ve proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri yapılmıştır.


202
2 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında alınan fizibilite teklifleriyle ilgili yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucu, program önceliklerinden
Çocuklar ve Gençler Sonuç Odaklı Programı kapsamında 1 (bir), Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı kapsamında 1 (bir) olmak üzere toplam 2 (iki) fizibilite teklifinin eşik değer olan 65 (altmış beş) ve üstü puan alarak başarılı olmuş ve Asil Listede yer almıştır.


Başarılı projelerle
destek sözleşmesi imzalanması aşamasına geçilebilmesi için sonuçların Ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren, başka herhangi bir yazılı bildirim beklenmeksizin
15 (on beş) iş günü içerisinde (18/08/2021 günü, saat 18.00'e kadar) başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS sistemine başvuru esnasında yüklenmiş olan destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin Ajansa sunulması gerekmektedir.


Fizibilite
Desteği Programımıza başvuruda bulunan bütün paydaşlarımıza teşekkür eder; projelerin bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur
. 28.07.2022

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

Fizibilite Desteği Programı Sonuçları Açıklandı!
Duyurular
Duyurular