2017 Yılı Teknik Destek Mart Nisan Dönemi Sonuçlarının İlanı

24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:00
  • 2017 Yılı Teknik Destek Mart Nisan Dönemi Sonuçlarının İlanı

Ajansımız tarafından 2017 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 03.03.2017 tarihinde Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.

2017 Yılı Teknik Destek Programı (Mart – Nisan Dönemi) kapsamında Ajansımıza 45 (KırkBeş) destek talebi teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan destek taleplerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Nihai Değerlendirme aşamasında 39 (OtuzDokuz) destek talebi başarılı olup Asil Listede, 6 (Altı) destek talebi ise yeterli puan alamayarak başarısız olmuş ve Elenen Listesinde yer almıştır.

Asil Liste için tıklayınız. 

Elenen Listesi için tıklayınız. 

Destek talebi hazırlayarak, Teknik Destek Programımıza başvuruda bulunan bütün STK, kurum/kuruluşlara ve üniversitelerimize teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  24.05.2017  AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ 

2017 Yılı Teknik Destek Mart Nisan Dönemi Sonuçlarının İlanı
Duyurular
Duyurular