Fizibilite Desteği Programı Sonuçları Açıklandı!

15 Şubat 2022 Salı 10:42
  • Fizibilite Desteği Programı Sonuçları Açıklandı!

Ajansımız tarafından 2021 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 03.12.2021 tarihinde Fizibilite Desteği Programı ilan edilmiştir.

03 Aralık 2021– 31 Aralık 2021 döneminde Fizibilite Desteği Programı kapsamında 11 (onbir) destek talebi Ajansımıza teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri yapılmıştır.


2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında alınan fizibilite teklifleriyle ilgili yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucu, program önceliklerinden Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programı kapsamında 4 (dört), Çocuklar ve Gençler Sonuç Odaklı Programı kapsamında 1 (bir), Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı kapsamında 2 (iki) ve Yerel Kalkınma Fırsatları kapsamında 1 (bir) olmak üzere toplam 8 (sekiz) fizibilite teklifinin eşik değer olan 65 (altmışbeş) ve üstü puan alarak başarılı olmuş ve Asil Listede yer almış, 3 (üç) destek talebi ise yeterli puan alamayarak başarısız olmuş ve Elenen Listede yer almıştır.


Başarılı projelerle Destek sözleşmesi imzalanması aşamasına geçilebilmesi için sonuçların Ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren, başka herhangi bir yazılı bildirim beklenmeksizin 15 (on beş) iş günü içerisinde (08/03/2022 günü, saat 18.00'e kadar) başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS sistemine başvuru esnasında yüklenmiş olan destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin Ajansa sunulması gerekmektedir.


Asil Liste için tıklayınız.

Elenen Liste için tıklayınız.

Bilgilendirme Notu için tıklayınız.

Bilgilendirme Notu Ek Belgeler için tıklayınız.

Fizibilite Desteği Programı Sonuçları Açıklandı!
Duyurular
Duyurular