Fizibilite Desteği Programı Sonuçları Açıklandı!

19 Şubat 2021 Cuma 15:49
  • Fizibilite Desteği Programı Sonuçları Açıklandı!

Ajansımız tarafından 2020 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 18.08.2020 tarihinde Fizibilite Desteği Programı ilan edilmiştir.

18 Ağustos – 7 Aralık 2020 döneminde Fizibilite Desteği Programı kapsamında 38 (otuzsekiz) destek talebi Ajansımıza teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri yapılmıştır.

2020 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında alınan fizibilite teklifleriyle ilgili yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucu, program önceliklerinden Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programı kapsamında 3 (üç), Toplumsal Dönüşüm İçin Çocuklar ve Gençler Sonuç Odaklı Programı kapsamında 3 (üç), Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı kapsamında 10 (on) ve Yerel Kalkınma Fırsatları kapsamında 2 (iki) olmak üzere toplam 18 (onsekiz) fizibilite teklifinin eşik değer olan 65 (altmışbeş) ve üstü puan alarak başarılı olmuş ve Asil Listede yer almış, 20 (yirmi) destek talebi ise yeterli puan alamayarak başarısız olmuş ve Elenen Listede yer almıştır.

Başarılı projelerle Destek sözleşmesi imzalanması aşamasına geçilebilmesi için sonuçların Ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren, başka herhangi bir yazılı bildirim beklenmeksizin 15 (on beş) iş günü içerisinde (12/03/2021 günü, saat 18.00'e kadar) başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS sistemine başvuru esnasında yüklenmiş olan destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin Ajansa sunulması gerekmektedir.

Asil Liste için tıklayınız.

Elenen Liste için tıklayınız.

Bilgilendirme Notu için tıklayınız.

Bilgilendirme Notu Ek Belgeler için tıklayınız.


Fizibilite Desteği Programımıza başvuruda bulunan bütün paydaşlarımıza teşekkür eder; projelerin bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 19.02.2021


AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

Fizibilite Desteği Programı Sonuçları Açıklandı!
Duyurular
Duyurular