Fizibilite Desteği Programı Sonuçları Açıklandı!

12 Ocak 2023 Perşembe 15:08
  • Fizibilite Desteği Programı Sonuçları Açıklandı!

Ajansımız tarafından 2022 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 16 Mart 2022 tarihinde Fizibilite Desteği Programı ilan edilmiştir.

Fizibilite Desteği Programı başvuruları bütçe imkânları çerçevesinde 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam etmiştir.

Program kapsamında 7 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 5 (beş) destek talebi, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde teslim alınmış ve proje teklifinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri yapılmıştır.


2022 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında alınan fizibilite teklifiyle ilgili yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucu, program önceliklerinden Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması kapsamında 1 (bir), Yerel Kalkınma Fırsatları kapsamında 2 (iki) fizibilite teklifi eşik değer olan 65 (altmış beş) ve üstü puan alarak başarılı olmuş ve Asil Listede yer almıştır.


Başarılı projeyle destek sözleşmesi imzalanması aşamasına geçilebilmesi için sonuçların Ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren, başka herhangi bir yazılı bildirim beklenmeksizin 15 (on beş) iş günü içerisinde (02/02/2023 günü, saat 18.00'e kadar) başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS sistemine başvuru esnasında yüklenmiş olan destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin Ajansa sunulması gerekmektedir.


Asil Liste
için tıklayınız.

Elenen Liste için tıklayınız.

Bilgilendirme Notu için tıklayınız.

Bilgilendirme Notu Ek Belgeler için tıklayınız.


Fizibilite Desteği Programımıza başvuruda bulunan bütün paydaşlarımıza teşekkür eder; projelerin bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 12.01.2023


AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

Fizibilite Desteği Programı Sonuçları Açıklandı!
Duyurular
Duyurular