Tek Pazar Programı (SMP COSME) “Daha Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Ekosisteme Geçiş - Turizm Kobi'lerinin Güçlendirilmesi” Teklif Çağrısı

8 Ocak 2024 Pazartesi 17:28
  • Tek Pazar Programı (SMP COSME)  “Daha Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Ekosisteme Geçiş - Turizm Kobi'lerinin Güçlendirilmesi” Teklif Çağrısı

Turizm ekosisteminin, özellikle de turizm ekosistemindeki KOBİ'lerin rekabet gücünün arttırılmasıdır. Turizm Geçiş Yolunda önceliklendirildiği gibi; daha sürdürülebilir, dijital ve rekabetçi uygulamalara yönelik ikiz geçişi başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için KOBİ'lerin kapasitesini geliştirerek KOBİ'leri, daha dirençli hale gelmeleri için donatmayı ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Başvuru sahibi konsorsiyumun aşağıdaki zorunlu faaliyetleri yerine getirmesi gerekmektedi.

1-Turizm ekosistemindeki turizm KOBİ'leriyle ilgili dayanıklılık, dijital ve sürdürülebilir değişikliklere ilişkin en iyi uygulamaların toplanması ve farkındalık yaratma

2-Turizm ekosistemlerine yayılan farkındalık ve bilginin artırılmasını sürdürmek amacıyla iş dünyası dernekleri, destinasyon yönetim organizasyonu ve kamu otoriteleri gibi kilit turizm paydaşları için kapasite geliştirme (eğitimcilerin eğitimi)

3-Sürdürülebilir önlemlere ilişkin yönetim danışmanlığı, dijital okuryazarlık veya kanıtlanmış çözümlerin uygulanmasına kadar geniş bir coğrafi kapsamı kapsamaya çalışarak, belirlenen turizm alt sektörlerinde mümkün olan en fazla sayıda KOBİ'ye ihtiyaçlarına göre danışmanlık ve özel danışmanlık faaliyetleri ve teknik destek Turizm KOBİ'lerinin AB turizmine geçişinde etkilidir

4-Turizm KOBİ'lerinin yeni iş konseptlerinin geliştirilmesine, yeni ürünler geliştiren/tanıtan projelere ve dayanıklılığı artırabilecek ve diğer ekosistemlerle turizm teklifini geliştirebilecek projelere yönelik sektörler arası işbirliğine doğrudan destek planı.

 

Uygulama Süresi: 30 ay ile 36 ay arasında değişmelidir


Maksimum Hibe Tutarı
: proje başına 1.700.000 Avro ile 2.125.000 Avro


Son Teslim Tarihi
:    21 Şubat 2024 17:00 CET (Brüksel saati)


Konsorsiyum Yapısı


Teklifler, aşağıdaki koşulların tümüne uyan, başvuru sahiplerinden oluşan bir konsorsiyum tarafından sunulmalıdır:

- Minimum üç (3) farklı uygun ülkeden minimum beş (5) ve maksimum sekiz (8) bağımsız kuruluş

- İki (2) farklı uygun ülkeden en az iki (2) iş destek kuruluşu

- İki (2) farklı uygun ülkeden en az iki (2) destinasyon yönetimi organizasyonu

- Bir eğitim kurumu, üniversite, eğitim merkezi veya araştırma merkezi gibi temel işlevi eğitim veya araştırma olan en az bir (1) eğitim kurumu.

 

İlgili Linkler

Çağrı Dokümanı:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2023/call-fiche_smp-cosme-2023-toursme_en.pdf

 

Çağrı ve başvuru ile ilgili bilgiler;

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2023-toursme-01?programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43252476&pageNumber=3

 

https://cosme.kosgeb.gov.tr/cosmecagrilari/cosme-tpp-daha-surdurulebilir-ve-direncli-bir-ekosisteme-gecis-turizm-kobilerinin-guclendirilmesi-teklif-cagrisi-smp-cosme-2023-toursme/

Tek Pazar Programı ( Smp Cosme )  “ Daha Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Ekosisteme Geçiş - Turizm Kobi'lerinin Güçlendirilmesi ” Teklif Çağrısı
Duyurular
Duyurular