Ajansımız 6 Milyon TL bütçeli COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Teklif Çağrısı’nı ilan etti

31 Mart 2020 Salı 11:29
  • Ajansımız 6 Milyon TL bütçeli COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Teklif Çağrısı’nı ilan etti

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 31 Mart 2020 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı https://www.karacadag.gov.tr/destekler/2/63/kalkinma-ajanslari-covid-19-ile-mucadele-ve-dayaniklilik-programi/ İnternet sitesinden temin edilebilir.Başvuruların son teslim tarihi 30 Nisan 2020 ve saat 23:59’dur. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Program ile ilgili olarak bütün görüşmeler telefon, e-posta, internet tabanlı uygulamalar gibi platformlardan yapılacak olup Ajans binasına başvuru sahipleri kabul edilmeyecek yüzyüze görüşme, toplantı, bilgilendirme vs. yapılmayacaktır.İlanen duyurulur.

Kar Amacı Gütmeyenler İçin Referans No
: TRC2/20/COVID-K

Kar Amacı Güdenler İçin Referans No: TRC2/20/COVID-Ö

Programla ilgili sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, programın referans numarası açık bir şekilde belirtilerek elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderilebilir.

E-posta adresi: pyb@karacadag.gov.tr

Telefon : 0412 237 12 16-17Faks : 0412 237 12 14
Ajansımız 6 Milyon Tl Bütçeli Covıd-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Teklif Çağrısı’nı İlan Etti
Duyurular
Duyurular